Avoiding_Persuasion_Pitfalls__Part_1_

0 Comments

הימנעות ממלכודות שכנוע (חלק 1)


493

סיכום:
"הבלשנות מהווה ללא ספק המאפיין הכי שנוי במחלוקת בתחום האקדמי. הנו ספוגה בדם על ידי משוררים, תיאולוגים, פילוסופים, פילולוגים, פסיכולוגים, ביולוגים, אנתרופולוגים ונוירולוגים, הכולל מה שניתן יהיה להנמיך דם מדקדוקים." רוס רימר

אלו יקח אחריות שהבלשנות מהווה מטרת שכזה לפעילות?

מושם עבורנו דימוי בידי פרופסורים בטוויד שמעניקים לאויביהם האינטלקטואליים קשירת לשון עזה.

הפרמטר רלוונטי לשפה …


מילות מפתח:
שכנוע, העלאת פקטורים, שיטות שכנוע, השפעה, הזמנות, שכנוע אמידים


חברת המאמר:
"הבלשנות הוא ללא ספק המאפיין הכי שנוי במחלוקת בגדר האקדמי. היא בעצם ספוגה בדם אצל משוררים, תיאולוגים, פילוסופים, פילולוגים, פסיכולוגים, ביולוגים, אנתרופולוגים ונוירולוגים, בא עם הדבר שכדאי ישמש להקטין דם מדקדוקים." רוס רימר

אדם יטפל שהבלשנות הנו מוקד כזה לפעילות?

יש עבור המעוניינים דימוי של פרופסורים בטוויד שמעניקים לאויביהם האינטלקטואליים קשירת לשון עזה.

מה מושם בשפה שמסיתה מידי יותר ויותר ויכוחים?

השפה, אפילו היופי והפוטנציאל שלה, וגם מחלקת ומפרידה.

תוך התחשבות בדעה, ‘העט מתאים יותר מהחרב’, ברצוני שיש את אותם שמונה המילים הנגדיות ביותר המיושמות לשכנוע.

תווים מסוג זה מצמצמות את אותו השכנוע בדיוק באינטראקציות יומיומיות, רק באינטראקציות של החברה בנות הלקוח האמידים של העסק שלכם. בעיקר בקבוצות של כאלו מובחרים ברשותכם לקסום למעשינו ולמילים שלכם.

שלכל אחת מהמילים הללו, מתופעל חריג לכלל וכשאתה לומד את אותן הנימוקים לזאת שמילים אלו לא מידע טוב במקרים רב גוניים, לתוך תהסס להשוות למה החריגים לכללים אנשים לטובתך.


עם זאת, במידה כל אחד מפתה המתחיל לעסוק בתחום, מושם למנוע ממילים אלה בכל סכום.

כשאנחנו טריים לקחת בחשבון את אותם הכובד ראש בידי זיקה, זה יכול להיות מושג לא פשוט לשמור עליו.

ההשתכרות חלשה בהתחלה ואז כשאתה משתלם לנווט דרכך, היא בעצם הופכת למגנטית בייחוד. כשעובדים עם יכולת אמיד אם לקוח, ענין זה שכישורי השכנוע המגנטיים של החברה האם כך חושבים לחומרים אלו הם: ‘אני כמוך’.

שמונה המילים המסוכנות מאד בשכנוע הורגות אחר הקשר שביססת, הנישות מונעות ממנו לגדול ומטילות מספק.

אמנם.

‘אבל’ מבטל את כל ענין זה שנאמר לפניו.

"אני ממש אשמח לקנות אחר החפץ או המוצר של העסק, מועדון …" הממ … זה אינם נראה כמו הדפסה של, נכון?

& תמלול הקלטות אונליין ;אני מוצא לנכון שאנחנו באופן ישיר נוח ליטול בסביבת, אבל …" אמנם, שמישהו אינן רוצה לשאת יותר סביבך.

כפי שאתם עלול לאתר ‘אבל’ מבטל בכלל את מה שלפניו. כולם נגמר.

לְנַסוֹת.

ידע הוא כח לרוב מניח כישלון. אם שאתם מתעתד לעשות את זה, אם שהינכם לא מתעצם להפיק זה. אין דבר מה שכזה ‘נסה’.

נסה מהווה מילה מצוינת לשימוש טיב מובילה, ואפילו שאנחנו אינן מוניטין, לתוך תשתמש בה.


אם.

‘אם’ היא בעצם מילה חלשה הדומה ל’נסו ‘. זה הזמן מניח ש"אולי אינן "תעשה כדבריך.

"אם אתה מוכרחה להירשם לשירות של העסק …"

והיה אם הגיע ביטחון? אם זה מרגיע לשמוע? הן לא.

‘אם’ הוא לא עוזר. הנו חלש וחסר מובן. זה הזמן מעניק לצרכנים מוצא. ‘אם’ נותן לי מוצא.

שמא.

עוד , ממילים החלשות שלכם הנו ‘אולי’.

"אולי מזון לעזור לעסק שלך." אז, אתה עלול לאפשר עבורנו או אולי לא?

‘אולי’ מוריד את כל הכוח האישי של העסק שלכם. במידה אני מסביר בסמכות, אני יכבד רק את האמידים ותגמול בכל משרד כלשהו.

בקרוב: שכיח 2.g