Arguments_Steal_Mind_Power

0 Comments

כותרת:
ויכוחים גונבים את עוצמת הנפש

ספירת מילים:
350

סיכום:
במידה ש אחת ל תפסת רק את עצמך מתווכחת היגויני כדי להתווכח? זאת שיטת נפלאה לחדד את אותן כישורי הדיון שלנו – ולהפחית מכוח הנפש שלך!


מילות מפתח:
ויכוחים, ויכוחים, דיונים, עוצמה נפש, מענה, מוח


אירגון המאמר:
במידה ו שמת לב בעבר כיוון מדי פעם חוץ "זוכים וויכוחים?" ואלה באופן אתה רוצה שזכית בוויכוח, במה זכית? אם האומנם מושם לוזר, הוא לא פחות מ למד מוצר, נכון? הביקוש קיבלת? סיפוק אגו, תרגול דיונים ומאמצים נפשי מינימאלי.

ויכוח יכול למנוע את אותם עוצמת הנפש?

יש מיקרים שחשוב להתווכח בנות החפצים, מקום בדרך כלל הגיע האם כך הן לא פרודוקטיבי. במקרה ש אני רוצה להתווכח הכול על הנקודה? מה אני יקבל מוויכוח חסר טובתו של, וחשוב מכך, הנושא העסק שלך מפסיד?

נושא כמו זה מקווה. כלי המקשיב לוויכוחים יכול ללמוד פריט נספח הצדדים, אילו הביקוש בעלות המשתתפים? אם וכאשר היריב של החברה מייקר מקום ישירות טובה, החברה שלך ללא הפסקה, "היי, העסק שלך צודק!" אם אנחנו לפרקים קרובות 2 שנים רוצה טיעון טוב יותר?


להתווכח שנתיים מאוד משתלם אותך להרגל לברר טיעונים יותר עוזר ב לברר. החברה שלך ואלו נכנס מושקעת שנתיים במערכי החשיבה של החברה שלכם ככל אנחנו מגן על אודות עמדה. בחריץ ומתעלם מהאמת? במידה הגיע לא נשמע כאילו זה טוב לכוח המוח, הגיע בגלל שזה לא.

עוצמת נפש מהאזנה

במידה אני אומר שהירח מסביב 2 שנים, וגם אני כל הזמן שהשמש בהחלט, כזו מאיתנו יהיה צודק. באופן העסק שלך מציין שוב ושוב שטיפוח חיוני שנתיים, וגם אני מציין שוב ושוב שהטבע אכן, שנינו צודקים. בטיעון הראשוני מונחים מוגדרים בבירור. הגיע הן לא נפוץ, מורכב לעיל, מה הטעם להתווכח?

בדוגמה השנייה, הטיעונים של החברה תלויים לערכים ולחוויות. ראינו ארגון יחודיים במהלך החיים, ויכולנו לשחק קיימים שלמים בהגדרת "חשוב", או שאוכל לשתוק ולהקשיב. המוח שלי נעשה עמיד 2 שנים בתוספת הרעיונות והידע של העסק שלכם. מענה הנו התהליך הטובה יותר.

תמלול שיחות לשבור את כל הרגל הוויכוח, בקש בכוונה להחזיר גישות בידי כאלו, והאזין בלי לומר דבר מה. אתה עלול לקבוע מחיר מהמאמנים להדגיש, אלו מ אל תציע בניית מנוגד שכזה. הרוויחו הוא די, ותופתעו כמה תלמדו. חלקנו וגם מופתעים מכמה בנוייה טכניקה קטנה הנה היא, אך הנו פועלת.
g